Препораки на ниво на политики за унапредување на правата на децата Роми

Ромскиот Ресурсен Центар во соработка со КМОП од Атина изготви препораки на ниво на политики за унапредување на правата на децата Роми во Република Македонија. Овој документ е изготвен во рамките на проектот „Градење на силни локални мрежи за за зајканување на заштитата на правата на децата Роми„. Проектот е…

Continue Reading

Грантови за граѓански организации за образовна инклузија на децата Роми

Ромскиот ресурсен центар (РРЦ) од Скопје и Центарот за семејно и детско згрижување од Атина (КМОП) денеска ја претставија грант шемата за доделување мали грантови за локални граѓански организации што работат на инклузија на ромската заедница. Директорката на КМОП-Скопје Марија Самарџиоска потенцира дека во понеделник ќе ги објават финалните документи и…

Continue Reading