Цели од Стратегијата за Ромите во Македонија од 2012 до 2020

Министерството за труд и социјална политика во соработка со националниот координатор на Декадата и Стратегијата за Роми веќе има предвидено Министерството за труд и социјална политика во соработка со националниот координатор на Декадата и Стратегијата за Роми веќе има предвидено за периодот од 2012 до 2020 година. „Да се зголеми бројот…

Continue Reading

Учениците Роми сѐ уште наидуваат на социјални и правни кочници во образовниот процес

Прескокнувањето на предучилишното образование, ниското образовно ниво на родителите и на социоекономскиот статус, слабото познавање на македонскиот јазик, но и нередовноста во училиштето се главните фактори што негативно влијаат на вклученоста на учениците Роми во образованието. Состојбата навидум мрда напред, но многумина од државава треба да го „загреат“ столчето за…

Continue Reading

Повик за практиканство за медицинари Роми за 2014 година

Ромски Ресурсен Центар (РРЦ) објавува повик за практиканство за Роми ученици/студенти на средно стручните медицински училишта/медицински факултети во Република Македонија. Оваа активност се имплементира во рамки на проектот “Kамп за застапување 2014“ како дел од програмата Јавно здравје/Програма за медицински стипендии за Роми (РХСП) – Компонента за застапување, при Фондацијата…

Continue Reading

Заврши имплементацијата на Кампот за медицинари Роми за 2014 година

РРЦ ја заврши имплементацијата на Кампот за медицинари Роми за 2014 година кој што се имплементира како дел од проектот “Камп за застапување за медицинари Роми 2014“. Овој проект е дел од Програмата за стипендирање на медицинари Роми, Компонента за застапување која што е финансирана од страна на Фондацијата Отворено…

Continue Reading

Не им е среќен 8ми Април на Адиле, Шанкар и Руфат…

Облачно попладне, со најави за врнежи во текот на денот. Денот сепак на повеќето од нас е зелено-син, со црвени примеси.. таков ми е барем мене timeline-от на ФБ, од сите пријатели кои на профилните слики го имаат ставено Ромското знаме (барем денес).. ама ако, се радувам, се сеќавам уште…

Continue Reading