Координативен состанок со туторите

Координативен состанок со туторите На 06.03.2016 година (Понеделник), Bo Ромскиот Ресурсен Центар се реализираше четврт координативен состанок со туторите во рамките на проектот „Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р.Македонија“ кој е финансиран од Ромскиот Едукативен Фонд (РЕФ) – Будимпешта и поддржан од Министерството за…

Continue Reading

Мултиетнички зимски камп за средношколци од различни етнички заедници.

Мултиетнички зимски камп за средношколци од различни етнички заедници. Мултиетнички зимски камп за средношколци од различни етнички заедници. Кампот се организира во рамките на проектот ,,Ние градиме мост за нашата иднина,, имплементиран од РРЦ – Скопје. Проектот е финансиран од Европската Унија а, е под-грант на проектот „Подобрување на учеството…

Continue Reading

Доделување на училишен прибор за учебната 2016/2017 година

Доделување на училишен прибор за учебната 2016/2017 година Во рамките на проектот ,,Туторска подршка на ученици роми кои учат во основното образование во Р.М.” На учениците кои редовно посетуваат туторска настава им беа доделени школски прибори.Проектот финансиски е подржан од РЕФ-Будимпешта,a се имплементира во партнерство со Министерството за Образование и…

Continue Reading

 Редовен координативен состанок со главните партнери на проектот “Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р. Македонија

 Редовен координативен состанок со главните партнери на проектот “Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р. Македонија На 18.01.2017 во рамки на проектот “Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р. Македонија” се одржа редовен координативен состанок со главните партнери на проектот…

Continue Reading

Посета на две основни училишта во Куманово

 Посета на две основни училишта во Куманово  вклучени во проектот  „Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р.Македонија“ На ден 23ти Декември РРЦ ги посети училиштата О.У. „Крсте П. Мисирков“, „Браќа Миладиновци“ и „Кристијан Тодоровски – Карпош“ во општина Куманово. Училиштата се вклучени во имплементацијата на…

Continue Reading

Посета на основното училиште во Делчево

Посета на основното училиште во Делчево,  вклучено во проектот  „Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р.Македонија“ На ден 17ти Декември РРЦ го посети училиштето „Ванчо Прќе“ во општина Делчево. Училиштето е вклучено во имплементација на проектот „Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното…

Continue Reading

Координативен Состанок со локалните партнери во рамки на проектот„Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р.Македонија“

Координативен Состанок со локалните партнери во рамки на проектот„Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р.Македонија“ На 3ти Декември 2016 година (Сабота) Ромскиот Ресурсен Центар (РРЦ) во своите простории реализираше координаривен состанок со локалните партнери во рамките на проектот: „Туторска поддршка на ученици Роми кои учат…

Continue Reading

 Координативен состанок со туторите за учебната 2016/2017 година

 Координативен состанок со туторите за учебната 2016/2017 година На 29ти Ноември 2016 година (Вторник), Ромскиот Ресурсен Центар се реализираше трет координативен состанок со туторите во рамките на проектот „Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р.Македонија“ кој е финансиран од Ромскиот Едукативен Фонд (РЕФ) – Будимпешта…

Continue Reading

Посета на Ромскиот Образовен Фонд од Будимпешта на туторски час во О.У. „Браќа Рамиз и Хамид“

Посета на Ромскиот Образовен Фонд од Будимпешта на туторски час во О.У. „Браќа Рамиз и Хамид“ На 4ти Октомври 2016 година, претставници од Ромскиот Едукативен Фонд (РЕФ) беа на посета на туторски час во О.У. „Браќа Рамиз и Хамид“. Инаку проектот „Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното…

Continue Reading

Тренинг за тутори за учебната 2016/2017 година

Тренинг за тутори за учебната 2016/2017 година На  07,08 и 09.10.2016 се оддржа тренинг за тутори во рамки на проектот „Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р.Македонија“Проектот го имплементира РРЦ од Скопје во партнерство со СОНЦЕ од Тетово, Министерство за образование и наука и уште…

Continue Reading