Јавен повик за селекција на тренер за испорачување на тренинзи за јакнење на капацитетите на невладините организации

Во рамките на проектот „Ромскиот граѓански сектор за пристап кон ЕУ“, Ромскиот Ресурсен Центар од Скопје објавува јавен повик за избор на тренер за испорачување на тренинзи за јакнење на капацитетите на невладините организации. Деталите за повикот може да ги најдете во самиот повик кој е прикачен подолу на следниот…

Continue Reading

Ромскиот Ресурсен Центар започна нов проект „Зајакнување на вештините за јазична и нумеричка писменост кај Ромите“ РОМА ПЛУС

Ромскиот Ресурсен Центар започна со имплементација на проектот РОМА ПЛУС. Проектот „Рома плус“ има за цел развој на ново напредно искуство за врсничко учење на возрасни Роми (со слаба писменост), зголемување на атрактивноста на обуката и намалување на стапките на напуштање кај ромската популација, истовремено подобрување на вештините и компетенциите…

Continue Reading

Библиотеката со играчки во општина Шуто Оризари функционира online со редовни активности за децата од предучилишна возраст и нивните родителите

Библиотеката со играчки Библиотеката со играчки во рамки на проектот ,,Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование" продолжува со online активности во домовите на децата од предучилишната компонента и во текот вондредната состојба.Во рамки на предучилишната компонента се спроведуваат редовни online…

Continue Reading