Рома плус стигна до својата дестинација

Во рамките на проектот „Зајакнување на писменоста и математичките вештини кај возрасните Роми – Рома плус“ е изготвен и четвртиот билтен. Четвртиот билтен содржи информации за реализацијата на завршниот настан на проектот кој се оддржа во Скопје на 26 октомври 2022 година. Во рамките на проектот се предвидени вкупно четири…

Continue Reading

Завршен настан во рамките на Рома плус проектот

Денес Ромскиот Ресурсен Центар го организираше завршниот и мултиплифициран настан од проектот РОМА плус. Целта на настанот беше презентирање на проектните активности, резултатите и достигнувањата пред претставниците од националните и локалните институции, партнерите, граѓанските организации, едукаторите и експерти кои работат со возрасни Роми, претставници од ромската заедница итн. Вкупно 47…

Continue Reading

Изготвен е и третиот билтен во рамките на нашиот Еразмус проект „Рома плус“

Во рамките на проектот „Зајакнување на писменоста и математичките вештини кај возрасните Роми – Рома плус“ е изготвен и третиот билтен. Третиот билтен содржи информации за реализацијата на заедничкиот 5 дневен тренинг на партнерите кој се организираше во Скопје во периодот од од 11 до 15 јули 2022 година во…

Continue Reading

Изготвен водичот за учење на возрасните

Во рамките на проектот „Зајакнување на писменоста и математичките вештини кај возрасните Роми – Рома плус“ партнерите изготвија Водич за тренери за учење на возрасните. Овој водич е наменет за сите едукатори, тренери и експерти кои работат со образование на возрасни. Водичот се состои од следните елементи: Структура на тренинг…

Continue Reading

Дизајн на активностите за врсничка едукација на возрасни Роми

Во рамките на проектот „Зајакнување на писменоста и математичките вештини кај возрасните Роми – Рома плус“ партнерите работеа на дизајнирање активностите за врсничка едукација за возрасни Роми. Документот содржи детален преглед на престапите, методите и техниките за спроведување на активности за врсничка едукација за возрасни. Активностите за врничко учење се…

Continue Reading

Втор билтен во рамките на проектот Рома плус

Во рамките на проектот „Зајакнување на писменоста и математичките вештини кај возрасните Роми – Рома плус“ е изготвен вториот билтен. Вториот билтен содржи информации за прогресот на проектот во однос на анализата на потребите од обука како и идните чекори за равивање на материјалите за јакнење на капацитети за тренерите…

Continue Reading

Истражување и анализа на активности за врсничка едукација за возрасни

Во рамките на проектот „Зајакнување на писменоста и математичките вештини кај возрасните Роми – Рома плус“ партнерите изготвија анализа на активностите за врсничка едукација за возрасни. Документот содржи информации за добри практики, активности, политики и стратегии за едукација на возрасните во партнерските земји. Дополнително се издвоени неколку активности за врсничка…

Continue Reading

Изготвени анализите за потреба од тренинг за описменување на возрасни Роми во рамките на Рома плус проектот

Во рамките на проектот „Зајакнување на писменоста и математичките вештини кај возрасни Роми – Рома плус“ проектните партнери ги финанилзираа националните анализи за потреба од тренинг за описменување на возрасните Роми. Врз основа на овие анализи партнерите ќе ја развијат тренинг програмата и модулите за едукатори и тренери кои работат…

Continue Reading

Прв билтен за Рома плус

Во рамките на проектот „Зајакнување на писменоста и математичките вештини кај возрасните Роми – Рома плус“ е изготвен првиот билтен. Првиот билтен содржи основни информации за проектот и за неговото почнување. Во рамките на проектот се предвидени вкупно четири билтени. Следете не со новите изданија на билтени во текот на…

Continue Reading

Проект: Зголемување на писменоста и математичките вештини кај возрасните Роми – Рома плус

Ромскиот Ресурсен Центар од Скопје започна со имплементација на проектот „Зголемување на писменоста и математичките вештини кај возрасните Роми – Рома плус“. Проектот финансиски е поддржан од Европската Унија во рамките на Еразмус + програмата преку Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност на Република Северна Македонија. Проектот ќе…

Continue Reading