Жените Ромки во Прилеп учат за дигитална писменост!

Во рамките на проектот „Обезбедување на соодветни услови за живеење за ромската заедница во Прилеп – СДЛР“ се спроведува курс за дигитално описменување на жени Ромки. Оваа активност е дел од програмата за зајакнување на вештините за вработување кај жените и младите Роми. Во рамките на оваа програма се вклучени…

Continue Reading