Проект: Зголемување на писменоста и математичките вештини кај возрасните Роми – Рома плус

Ромскиот Ресурсен Центар од Скопје започна со имплементација на проектот „Зголемување на писменоста и математичките вештини кај возрасните Роми – Рома плус“. Проектот финансиски е поддржан од Европската Унија во рамките на Еразмус + програмата преку Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност на Република Северна Македонија. Проектот ќе…

Continue Reading

Проект „Обезбедување на пристојни услови за домување на ромската заедница во општина Виница“

Здружението за поддршка на маргинализирани заедници – Ромски Ресурсен Центар (РРЦ) во соработка со CELIM (Centro Laici Italiani per le Missioni) од Италија, Милано и општина Виница  од Ноември 2019 година почнаа со имплементација на проектот „Обезбедување на пристојни услови за домување за ромската заедница во општина Виница – СДХ“.…

Continue Reading

Проект “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование“

Здружението за поддршка на маргинализирани групи „Ромски Ресурсен Центар“ – Скопје во партнерство со Асоцијација за Демократски Развој на Ромите Сонце – Тетово веќе втора година го имплементира проектот “Зголемување на пристапот и партиципацијата на децата Роми до квалитетен ран детски развој и основно образование“. Проектот е финансиран од Европската…

Continue Reading

Со повеќе програми за едукација на Роми до поактивна заедница

Со повеќе програми за едукација на Роми до поактивна заедница Селма Еминоска е студентка во втора година запишана на општа медицина и е решена да ги сруши стереотипите меѓу луѓето за Ромите. Таа е корисник на стипендијата која е дел од програмата на Ромскиот ресурсен центар и Фондацијата отворено општество,…

Continue Reading

Финансиска писменост и институционална поддршка – 2010 година

Проектот е наменет за градење на капацитетите на членовите на РРЦ преку овозможување на институционална поддршка во вид на обезбедување финансии за канцелариски простории, финансиски надоместок за двајца вработени како и поддршка за канцелариски трошоци и материјали неопходни за функцнионирање на организацијата. Проектот е наменет за градење на капацитетите на…

Continue Reading

Студентите медицинари креираа свој блог

За време на кампот за застапување имплементиран во Август 2010г., учесниците креираа сопствен блог. Блогот е наменет да служи како алатка за поврзување на сите учесници по завршувањето на Кампот преку споделување на тематски едукативни медицински содржини, различни теми за дискусија како и место за информирање за различни настани, споделување…

Continue Reading

Промоција на РХСП 2010 година

Во текот на месец Март 2010 година, РРЦ склучи партнерски договор со фирмата Si Communications за имплементација на дел од проектните активности во рамки на Медиумската компонента од програмата за стипендирање на Роми студенти на Медицина (РХСП), подржани од Институт Отворено општество – Будимпешта и Фондацијата Институт отворено општество Македонија.…

Continue Reading

Обука за обучувачи за медицинари Роми

Како дел од Програмата за јавно здравство, имплементирана од Фондацијата Институт отворено општество – Македонија (ФИООМ), Ромскиот Ресурсен Центар го релаизираше проектот „Тренинг обука за Обучувачи“ . Проектот е дел од компонентата за застапување во рамките на програмата за јавно здравство. Проектот финансиски е поддржан од Институт Отворено Општество – Будимпешта.…

Continue Reading

Промоција на РХСП 2011 година

Во 2011 година во рамки на проектот “Медицински стипендии за Роми“ – Компонента Медиуми, подржан од Институт Отворено општество – Будимпешта и Фондацијата Институт отворено општество Македонија, имплементиран од Si Communication, Ромскиот Ресурсен Центар (РРЦ) беше ангажиран за имплементација на активности со цел подобра промоција на програмата помеѓу Ромската заедница.…

Continue Reading

Камп за застапување

Како дел од програмата за Јавно здравство, Фондацијата Отворено општество Македонија во партнерство со програмата за Јавно здравство/Отворено општество Будимпешта и Ромскот Образовен фонд, од 2010 година започна со имплементација на програмата Стипендирање на ученици и студенти Роми на медицина. Програмата е составена од 4 компоненти: финансиска подршка (стипендија), менторство,…

Continue Reading