Јавен повик за селекција на тренер за испорачување на тренинзи за јакнење на капацитетите на невладините организации

Во рамките на проектот „Ромскиот граѓански сектор за пристап кон ЕУ“, Ромскиот Ресурсен Центар од Скопје објавува јавен повик за избор на тренер за испорачување на тренинзи за јакнење на капацитетите на невладините организации.

Деталите за повикот може да ги најдете во самиот повик кој е прикачен подолу на следниот линк:

Povik_trener_final_v2_RRC_Roma4EU

Се повикуваат сите заинтересирани кандидати кои ги исполнуваат критериумите од повикот да достават апликации.