Изготвен документ со препораки и заклучоци за унапредување на инклузивното образование на Ромите во Република Македонија/ Policy recommendation paper

Во рамките на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“ Ромскиот Ресурсен Центар заедно со КМОП од Атина изготвија препораки до национални и локални институции за унапредување на инклузивното образование на Ромите во Македонија. Целта на овој документ со препораки…

Continue Reading

Училиштата и градинките ќе се затворат по препорака од владата на Република Северна Македонија како мерка за спречување на ширењето на вирусот COVID 19

Од 11.03.2020 година високо образовните установи, средните и основните училишта, како и градинките во целата држава нема да работат и ќе бидат затворени во наредните 14 дена. Деновиве во Република Северна Македонија почнуваат да се појавуваат случаеви заразени со Корона вирусот COVID 19. Со цел да се заштитат децата, учениците…

Continue Reading