Promotional video

Во рамки на проектот ,,Градење на посилно граѓанско општество за унапредување на напорите за образовна инклузија на Ромите” беше изработено промотивно видео кое има за цел да ги прикаже проблемите со кои се соочува ромската заедница во поглед на пристапот до квалитетно образование, но исто така има за цел и…

Continue Reading