Посета на основното училиште во Делчево

Посета на основното училиште во Делчево,  вклучено во проектот  „Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р.Македонија“

На ден 17ти Декември РРЦ го посети училиштето „Ванчо Прќе“ во општина Делчево. Училиштето е вклучено во имплементација на проектот „Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основното образование во Р.Македонија“. РРЦ се сретна и со родителите чии деца се вклучени во туторската настава.