Конфликти и разрешување на конфликти“ како и дебати на теми поврзани со реализираните предавања и меѓуетничката толеранција

Здружението за поддршка на маргинализирани групи „Ромски Ресурсен Центар“ – Скопје во рамки на проектот „Ние градиме мост за нашата иднина“ периодов ги реализираше планираните активности кои опфаќаа спроведување на предавања од областите: „Човекови права и малцински права“, „Конфликти и разрешување на конфликти“ како и дебати на теми поврзани со…

Continue Reading

Завршен настан на проектот ,,НИЕ ГРАДИМЕ МОСТ ЗА НАШАТА ИДНИНА,,

Успешно завршен проектот ,,НИЕ ГРАДИМЕ МОСТ ЗА НАШАТА ИДНИНА,, реализиран од страна на РРЦ – Скопје. Благодарност до сите вклучени страни и учесници кои несебично се вклучија во текот на овие шест месеци. Постигнати се сите цели предвидени, а денес за тоа говори изградениот модел на соработка и меѓуетничка толеранција…

Continue Reading

Тренинзи за јакнење на капацитетите на невладините организации во општина Штип

Во рамки на проектот “Можност за градење на посилно граѓанско општество на локално ниво” се одржа три дневен тренинг со претставници од невладините организации и локалнaтa самоуправa од општина Штип во насока на јакнење на локалните структури за спроведување на локални акциони планови од Стратегијата за Роми во насока ИПА2…

Continue Reading

Тренинг за јакнење на капацитетите на Ромските Граѓански Организации во Кочани и Виница

Во рамки на проектот “Можност за градење на посилно граѓанско општество на локално ниво” се одржа три дневен тренинг со претставници од невладините организации и локалнaта самоуправа од општините Koчани и Виница во насока на јакнење на локалните структури за спроведување на локални акциони планови од Стратегијата за Роми во…

Continue Reading